Ba công khai

Đội ngũ cán bộ

1. Bộ môn Công nghệ sinh học TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông tin GV Chức vụ 1 Trần Quang Dần ThS., NCS, GV http://scv.udn.vn/tqdan 2 Võ Châu Tuấn

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN