Xu thế phát triển ngành công nghệ sinh học tại Việt Nam


Ngày đăng: 22-07-2019

Phát triển công nghệ sinh học là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu tại nước ta hiện nay. Công nghệ sinh học là một trong những trụ cột chính của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sẽ thúc đẩy các ngành nông nghiệp công nghệ cao, theo dõi và chăm sóc sức khỏe, giám định và bảo vệ môi trường nhằm hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững.

Nhận thức được vấn đề này, Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030, với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ sinh học, đổi mới cơ chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển và  ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng. Phấn đấu, số lượng doanh nghiệp công nghiệp sinh học tăng 20% đến năm 2025, và tối thiểu 50% đến năm 2030. Cùng với đó, đóng góp từ công nghiệp sinh học vào GDP đạt tối thiểu 5% vào năm 2025 và 7% vào năm 2030.

Tuy nhiên, mức độ phát triển ngành công nghệ sinh học và khả năng ứng dụng các thành tựu của nó trong các lĩnh vực trong đời sống ở nước ta hiện nay vẫn còn thấp so với các nước trên thế giới. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đã đề ra cần đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ sinh học có chất lượng cao đạt trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ sinh học, Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng hiện đang đào tạo Cử nhân công nghệ sinh học trong thời gian 4 năm. Khoa Sinh – Môi trường có đội ngũ giảng viên chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ cao với 80% là các tiến sĩ được đào tạo từ các nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Nhật, Úc, Hàn Quốc, LB Nga. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật chất của Khoa cũng được trang bị đồng bộ hiện đại bậc nhất tại khu vực Miền trung-Tây nguyên, đảm bảo thực hiện thành công các hướng nghiên cứu chuyên sâu cũng như nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực  Công nghệ sinh học nông nghiệp, y dược và môi trường. Kết quả nghiên cứu của Khoa đã được khẳng định thông qua các công bố quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS, và chương trình chuyển giao thành tựu khoa học cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt, sinh viên của Khoa trong quá trình học còn có cơ hội thực tập tại những cơ quan, doanh nghiệp lớn trên toàn quốc như viện sinh học nhiệt đới, Viện di truyền nông nghiệp Việt Nam công ty Yakult, Trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sau khi ra trường, sinh viên có cơ hội được các đơn vị thực tập tiếp nhận làm nhân viên chính thức, hoặc có cơ hội du học tại các nước tiên tiến trên thế giới.

Sinh viên Khoa Sinh-Môi trường thực tập tại nhà máy bia Heineken

Người đưa tin: Minh Lý

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN