CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Ngày đăng: 12-03-2019

1. Chuẩn đầu ra chung

Học viên tốt nghiệp từ chương trình QLTN&MT có các năng lực sau:

a. Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức và lập luận nền tảng song song với việc tìm hiểu sâu mối liên hệ giữa chúng với chuyên ngành QLTN&MT.

- Hiểu rõ bản chất liên ngành của quản lý tài nguyên và môi trường nằm trong mối quan hệ với các ngành khác là kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường, khoa học môi trường, khoa học sự sống, địa lý tài nguyên và kinh tế xã hội.

- Hiểu biết về các kỹ năng trao đổi thông tin và phương pháp luận trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường bao gồm phương pháp luận nghiên cứu, kỹ năng phân tích và xử lý thống kê trong chuyên ngành QLTN&MT.

- Có kiến thức căn bản về kinh tế - xã hội trong lĩnh vực môi trường.

b. Kỹ năng

- Tích hợp lý thuyết và thực hành để giải quyết các vấn đề trong hoặc ngoài phạm vi chuyên môn.

- Tổng hợp thông tin và dữ liệu từ các nguồn khác nhau.

- Nhận thức rõ sự cần thiết của thao tác chuẩn (SOP, Standard Operation Procedure) trong quá trình thực nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu.

- Nhận biết những hạn chế về kiến thức của bản thân để không ngừng khám phá tri thức và xác lập nhu cầu học tập suốt đời.

- Chọn mẫu, thu mẫu, thu thập và xử lý dữ liệu phù hợp và đúng nguyên tắc.

- Sử dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong việc số hóa và giải quyết vấn đề (bao gồm cả việc xử lý số liệu).

- Viết và thuyết trình báo cáo khoa học đúng quy chuẩn

- Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm có hiệu quả.

- Thiết lập, triển khai và vận hành kế hoạch một cách chuyên nghiệp.

- Giao tiếp và đàm phán hiệu quả với các đối tác chuyên môn và các chuyên gia trong các lĩnh vực khác. 

c. Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

d. Thái độ

- Có lối sống lành mạnh, văn minh. Tôn trọng pháp luật. Trung thành với tổ quốc.

- Có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến.

- Có ý thức tập thể tốt, biết làm việc nhóm, biết hòa đồng và chia sẻ với mọi người.

- Có ý thức chấp hành và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

 e. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

          Đảm nhiệm được các công việc tại các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp sau:

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trong lĩnh vực môi trường nói chung và lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng.

- Tham gia giảng dạy, đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề và phổ thông trung học.

- Làm các công việc điều hành quy trình công nghệ, kiểm tra chất lượng môi trường (hệ thống ISO) và an toàn lao động tại các đơn vị sản xuất.

- Làm việc tại các công ty về kiểm toán môi trường.

- Làm việc các cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường như: sở khoa học công nghệ; sở Tài Nguyên Môi Trường, các trung tâm tư vấn và quản lý môi trường; các chi cục bảo vệ thực vật, chi cục bảo vệ môi trường, chi cục biển và hải đảo, ...

- Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGOs) liên quan đến môi trường, bảo tồn thiên nhiên, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

- Có khả năng quản lý, tổ chức một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Quản lý TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

2.Chuẩn đầu ra cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

- Hiểu được các kiến thức cơ bản và nâng cao của Khoa học môi trường nói chung và quản lý tài nguyên và môi trường nói riêng.

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể độc lập nghiên cứu, bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học mới.

- Học viên có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường.

- Học viên có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ mà không phải học thêm các học phần bổ sung.

- Luận văn theo hướng nghiên cứu đi sâu về nghiên cứu một vấn đề về quản lý tài nguyên và môi trường – bậc Tiến sĩ.

b. Theo định hướng ứng dụng

- Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường vào giải quyết các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững.

- Áp dụng được những kiến thức đã học để ứng dụng và giải quyết các vấn đề nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và xã hội trong thực tiễn.

- Sử dụng kiến thức lý thuyết và các phương pháp được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Người theo học hướng ứng dụng để phục phụ cho công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế. Nếu muốn học lên trình độ tiến sĩ phải bổ sung thêm kiến thức theo yêu cầu của từng trường.

- Luận văn theo hướng ứng dụng nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn như trong công tác giảng dạy, các đơn vị mà học viên công tác.

 

 

 

 

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN