Giới thiệu về văn phòng hợp tác giữa Khoa Sinh-Môi trường và Hội động vật học Frankfurt

Hội động vật học Frankfurt (Frankfurt Zoological Society – FZS) được thành lập từ năm 1858 có trụ sở chính tại thành phố Frankfurt am Main, Cộng Hòa Liên Bang Đức. Hội là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trên phạm vi quốc tế. Sứ mạng của Hội là bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học trên trái đất thông qua việc duy trì các vùng hoang dã và khu bảo tồn thiên nhiên. Hiện tại, Hội động vật học Frankfurt đang triển khai 30 chương trình và dự án bảo tồn thiên nhiên tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội động vật học Frankfurt hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 khởi đầu với dự án bảo tồn tại Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Ông Tilo Nadler là người quản lý đầu tiên của chương trình FZS tại Việt Nam, với nỗ lực của mình ông đã xây dựng trung tâm cứu hộ các loài thú linh trưởng nguy cấp tại VQG Cúc Phương. Trung tâm hiện đang cứu hộ gần 150 cá thể của 14 loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam. Những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam đã tạo những áp lực lớn lên tài nguyên đa dạng sinh học của đất nước. Hội động vật học Frankfurt đã cùng với các cơ quan chức năng của Việt Nam kịp thời thực hiện những dự án bảo tồn có ý nghĩa thực tiễn cao như: dự án bảo tồn Vooc đầu vàng tại VQG Cát bà, Hải Phòng; dự án bảo tồn Voọc mông trắng tại VQG Cúc Phương và khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình; dự án tái thả Voọc Hà Tĩnh tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình; dự án bảo tồn loài Voọc chà vá chân xám tại VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai.

Hội động vật học Frankfurt đã hợp tác với cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học tại Việt Nam và quốc tế thực hiện các chương trình nghiên cứu, khảo sát trên đối tượng là các loài thú linh trưởng tại nhiều địa phương của Việt Nam. Hội nghị “Linh trưởng học và bảo tồn thú linh trưởng” được Hội tổ chức tại VQG Cúc Phương vào các năm 2004, 2008 và 2013 đã góp phần tổng kết những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong công tác bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Hội động vật học Frankfurt cũng tích cực tham gia các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng. Nhiều ấn phẩm có giá trị ứng dụng như: ‘’Hướng dẫn nhận dạng các loài động vật rừng”, “Hướng dẫn điều tra ngoại nghiệp thú linh trưởng” và “tạp chí linh trưởng Việt Nam”. Ngoài ra, Hội cũng hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam.

Kể từ năm 2006 đến nay, giữa Hội và trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã có một số chương trình ký kết và hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đứng trước xu thế phát triển, đòi hỏi sự hợp tác ngày càng hiệu quả và có ý nghĩa hơn từ hai phía trong nghiên cứu và đào tạo.

Nhằm cụ thể hóa hoạt động hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam, hai tổ chức đã đồng ý xây dựng văn phòng hợp tác tại Đại học Đà Nẵng. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2011, Văn phòng hợp tác đã chính thức đi vào hoạt động. Các nội dung hoạt động của văn phòng hợp tác:

1. Tổ chức khóa tập huấn thường niên cho sinh viên Đại học Đà Nẵng về bảo tồn Đa dạng sinh học và thú linh trưởng

2. Hỗ trợ sinh viên, giảng viên Đại học Đà Nẵng thực hiện các nghiên cứu về Đa dạng sinh học và Bảo tồn động vật hoang dã

3. Tổ chức các buổi hội thảo trong nước và quốc tế tại Đại học Đà Nẵng nhằm trao đổi và nâng cao hiểu biết về bảo tồn thiên nhiên, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

4. Hỗ trợ trang thiết bị nghiên cứu bảo tồn thiên nhiên, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành.

Văn phòng hợp tác kêu gọi các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và biến đổi khí hậu cùng chia sẻ và hợp tác bằng cách tham gia các buổi hội thảo, đăng ký các bài nói chuyện.

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN