Môi trường - Tài nguyên sinh vật

Nhận đặt hàng cây đước giống

22-03-2018

NHẬN ĐẶT HÀNG CÂY ĐƯỚC GIỐNG Nhóm nghiên cứu DIM là đơn vị nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn đã nghiên cứu nhân giống thành công cây đước. Hiện nay, nhóm ngh...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN