Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học khóa 2018

01-04-2019

Chương trình đào tạo ngành công nghệ sinh học năm 2018 ...

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Quản lý tài nguyên môi trường

09-04-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem Tại đây ...

Chương trình chất lượng cao chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

02-04-2018

Khung chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường Kế hoạch đào tạo chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy chương trình CLC Quản lý Tài nguyên và Môi trường ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)

02-04-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Công nghệ Sinh học (cập nhật tháng 03-2016)

22-03-2018

Nôi dung chi tiết của Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ sinh học ...

Chương trình đào tạo ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)

22-03-2018

Nôi dung chi tiết cuả Chương trình đào ngành cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (cập nhật tháng 03-2016)  có thể xem tại đây Tổng hợp đề cương chi tiết các học phần thuộc chương trình giáo dục đại học ngành Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường   ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN