Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 hệ chính quy – bậc Cao đẳng, Đại học

02-04-2018

Thông tin chi tiết về Kế hoạch đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm học 2016-2017 Hệ chính quy - Bậc CĐ, ĐH có thể xem tại trang web: http://daotao.ued.udn.vn/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc-2016-2017-he-chinh-quy-bac-cd-dai-hoc/ ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN