Điểm chuẩn các ngành thuộc Khoa Sinh-Môi trường qua các năm


Ngày đăng: 04-03-2019

Dưới đây là điểm chuẩn của các ngành thuộc Khoa Sinh-Môi trường, Trường ĐHSP-ĐHĐN qua các năm:

Năm/ngành

 Sư phạm sinh học

Công nghệ Sinh học 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đợt xét tuyển

 

Đợt 1

 

Đợt 2

 

Đợt 1

 

 

Đợt 2

 

 

Đợt 1

 

 

Đợt 2

 

2018
17,0
 
16,0
15,5
15,0
15,0
2017 17,5 17,5 16,0 16,0 15,5 15,5

 

2016

 

 

20,25

 

 

19,0

 

 

18,0

 

 

15,75

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

2015

 

 

21 (Sinh ≥ 5,75)

 

 

18,75

 

 

18,25

 

 

2014

 

 

17,5

 

 

17,5

 

 

16,5
Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN