Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Lời ngỏ

Khoa Sinh - Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh - Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…
Hiện nay, Khoa Sinh - Môi trường đang đào tạo 5 ngành bậc Đại học với mục tiêu đào tạo cụ thể như sau:
  • Ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học và Cử nhân Sư phạm Công nghệ: Đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ truyền thông về Sinh học và Môi trường, công nghệ. Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
  • Ngành Cử nhân khoa học Công nghệ sinh học: Đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia theo hướng ứng dụng Công nghệ sinh học hiện đại phục vụ: (1) Phát triển nên Nông nghiệp công nghệ cao; (2) Sản xuất dược liệu có nguồn gốc tự nhiên và (3) Kiểm soát và xử lý ô nhiễm theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
  • Ngành Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC): Đào tạo cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý trong lĩnh vực (1) Giám sát và kiểm soát ô nhiễm; (2) Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành Tài nguyên - Môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Đào tạo Sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực Sinh học & Môi trường cũng là thế mạnh của Khoa Sinh – Môi trường ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa đang đào tạo 2 chương trình Thạc sĩ:
  • Sinh thái học theo hướng chuyên nghiệp, đây là ngành đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý trình độ cao, trong đó tập trung nghiên cứu các nguyên lý sinh thái học phục vụ (1)  Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng bền vững; (2) Phục vụ quản lý bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
  • Sinh học thực nghiệm theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Nghiên cứu và ứng dụng Sinh học vào sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung.
Mặt khác, thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng về việc phát triển thành Đại học nghiên cứu vào năm 2020, Khoa Sinh – Môi trường đã xác định lấy NCKH làm “đòn bẩy” và quan hệ cộng đồng làm “điểm tựa”. Với phương châm “liên kết 4 nhà” để đưa tri thức khoa học vào phục vụ xã hội, Khoa đã liên kết được các nhà khoa học, quản lý, sản xuất và truyền thông thành lập nên nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh học (Environment and Biological Resource), viết tắt là: DN-EBR.
DN-EBR là nhóm hạt nhân nghiên cứu và giảng dạy, tập trung vào một số định hướng nghiên cứu chủ yếu sau:
1.  Giám sát ô nhiễm bằng chỉ thị sinh học (Biomonitoring);
2.  Kiểm soát ô nhiễm bằng công nghệ thực vật (Phytoremediation);
3.  Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity);
4.  Nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (Eco-Agriculture for adapting to climate change);
5. Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Dược liệu (Agricultural & Pharmaceutical Biotechnology);
6.  Giáo dục và truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu (Education and communication on environment and climate change).
Đồng thời, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – giảng dạy và quan hệ cộng đồng, đến nay Khoa đã liên kết với Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) mở 01 Văn phòng hợp tác tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (gồm Reading Room & Researching Club); liên kết chia sẻ thông tin nghiên cứu với mạng lưới Vetiver quốc tế (International Vetiver Network); thành lập 1 câu lạc bộ Yêu thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Đồng thời Khoa đã thành lập Hội Cựu sinh viên; Hội Cựu học viên; Chi Hội Cựu giáo chức để tăng cường giao lưu, chia sẻ và cùng phát triển.
Mặt khác, được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm, trong những năm qua Khoa Sinh – Môi trường đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại thông qua các dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án Phát triển GDPT; dự án đầu tư CSVC,… đến nay khoa đã có 07 phòng thí nghiệm, 01 Văn phòng hợp tác, 01 trại thực nghiệm sinh học và môi trường, 01 VP khoa và 01 VP Trưởng khoa. Đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, Khoa cũng đã mở rộng các loại hình dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi trường, cung ứng các giống cây dược liệu quí hiếm, chế phẩm vi sinh vật, dịch dinh dưỡng thủy canh,…
Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới và hội nhập quốc tế, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Sinh – Môi trường quyết tâm Đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển ngôi nhà chung ngày càng to đẹp hơn-bền vững hơn. Với một chiến lược phát triển rõ ràng, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, cùng với  nền tảng vững chắc về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, tập thể Khoa Sinh – Môi trường vững tin phát triển và sẵn sàng hội nhập.
Để có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay, tập thể thầy và trò khoa Sinh – Môi trường không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự cống hiến thầm lặng của bao thế hệ lãnh đạo, thầy cô, cựu học viên và sinh viên - những người đi trước; sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Sư phạm; sự hợp tác có hiệu quả của tổ chức khoa học và quản lý trong và ngoài nước; sự chung tay góp sức của tập thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, đơn vị kết nghĩa và các nhà hảo tâm. Thay mặt lãnh đạo khoa, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể Quý vị và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hợp tác và đóng góp ý kiến để cộng đồng khoa Sinh – Môi trường ngày càng phát triển bền vững.
TRƯỞNG KHOA
 
TS. VÕ CHÂU TUẤN
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN