Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN KHOA 

STT

Họ và

Tên

Sinh ngày

Quê quán

Năm về trường

1

Nguyễn  Thị Xuân

Ánh

06/11/86

Đà Nẵng

2014

2

Phùng Khánh

Chuyên

07/12/80

Q. Nam

2002

3

Đoạn Chí

Cường

05/02/85

Quảng Trị

2011

4

Trần Quang

Dần

09/11/86

TT Huế

2010

5

Nguyễn Thị Bích

Hằng

16/01/82

Q. Nam

2014

6

Kiều Thị

Kính

11/02/86

Đà Nẵng

2012

7 Nguyễn Minh        29/11/86 Vĩnh Phúc 2015

8

Trương Thị Thanh

Mai

22/10/78

Q. Nam

2000

9

Lê Thị

Mai

15/10/85

Th. Hóa

2008

10 Trịnh Đăng  Mậu 05/06/86 Nghệ An 2016

11

Phan Thị

Mỹ

02/01/85

H. Tĩnh

2014

12

Vũ Đức

Hoàng

20/11/57

Q. Nam

2017

13

Nguyễn Thị Lan

Phương

08/02/83

Đ. Nẵng

2009

14

Đoàn Thanh

Phương

05/08/80

Đ. Nẵng

2002

15

Trần Ngọc

Sơn

08/10/85

Quảng Trị

2008

16

Bùi Thị

Thơ

03/03/86

Q. Ngãi

2011

17

Võ Thị

Thuận

08/10/65

Q. Nam

1987

18

Nguyễn Công Thùy

Trâm

11/01/77

Đ. Nẵng

2000

19

Võ Châu

Tuấn

05/08/74

Q. Nam

2000

20

Đoàn Thị

Vân

19/08/85

H. Dương

2014

21

Nguyễn Thị Tường

Vi

23/04/68

Q. Nam

2007

22

Nguyễn Thị Hải

Yến

28/09/85

Q. Bình

2010

23 Ngô Hoàng  Vân 1988 Huế 2017
24 Lê Vũ Khánh Trang 1987 Đ. Nông 2017
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN