Đào tạo tập huấn

Ngoại khóa: Tìm hiểu thiên nhiên Sơn Trà - sinh viên khối ngành quản lý Tài nguyên và Môi trường

18-04-2018

NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ   SINH VIÊN KHỐI NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG. Sơn Trà là bán đảo nằm ở Đông Bắc thành phố Đà Nẵng, có diện tích 4.370 ha, đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ năm 1977 (...

KHÓA TẬP HUẤN THƯỜNG NIÊN BẢO TỒN THÚ LINH TRƯỞNG VIỆT NAM 2017

13-09-2017

Tập huấn Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam năm 2017 Cập nhật: 13/09/2017 Nhằm mục đích xây dựng năng lực cho các nhà bảo tồn trẻ Việt Nam, đặc biệt tập trung vào bảo tồn các loài thú linh trưởng, Hội Động vật học Frankfurt – CHLB...

Khóa tập huấn bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam năm 2017

08-09-2017

Tập huấn bảo tồn thú linh trưởng cho sinh viên Đà Nẵng 08/09/17 11:35 GMT+7 Việc nghiên cứu bảo tồn động vật tại Việt Nam chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia nước ngoài và con số đó rất nhỏ. Đây là lý do ra đời khóa tập hu...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN