Học bổng nghiên cứu khoa học thường niên Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường năm 2018


Ngày đăng: 19-04-2018

Học bổng nghiên cứu khoa học thường niên Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường

(Năm 2018-2019)

 Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học thường niên của Hội động vật học Frankfurt nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam;

Điều kiện đăng ký:

  •  Đối tượng tham gia: Sinh viên khoa Sinh – Môi trường và học viên cao học ngành Sinh thái học, Đại học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng,
  • Có giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

Chỉ tiêu lựa chọn:

1. Có khả năng nghiên cứu khoa học

2. Các đề tài có nội dung phù hợp với mục tiêu học bổng. Khuyến khích các nghiên cứu thực nghiệm ngoài thực địa, các nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu giáo dục bảo tồn…

3. Ưu tiên các nghiên cứu thực địa, đóng góp cho công tác bảo tồn thiên nhiên tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. 

Kinh phí:

- Tổng kinh phí : 35.000.000 vnđ

- Kinh phí nghiên cứu tối đa cho mỗi đề tài: 15.000.000 vnđ

- Mỗi nhóm nghiên cứu được đề xuất 1 đề cương với 1 giáo viên hướng dẫn chính.

Điều kiện bắt buộc nếu đề xuất được lựa chọn: 

  • Sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu tại văn phòng hợp tác trước ngày 20/05/2019 (Mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu tải tại đây)
  • Kết quả nghiên cứu được đăng trên 1 tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.
  • Sinh viên tham gia hội thảo tổng kết vào cuối tháng 05/2019.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Lý lịch khoa học của nhóm nghiên cứu 

2. Đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm tại đây

Phiếu đăng ký và đề cương nghiên cứu nộp tại VPHT trước ngày 21/5/2018;

File mềm gửi về địa chỉ email: kimyen.07csm@gmail.com

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Nguyễn Thị Kim Yến, Văn phòng hợp tác HĐV Frankfurt - Khoa Sinh - Môi trường 

SĐT: 01667236291, email: kimyen.07csm@gmail.com.

 

 

 

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN