KHOA SINH-MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2018


Ngày đăng: 13-08-2018

Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu đợt 2 đối với 2 ngành đào tạo là Quản lý Tài nguyên Môi trường, ngành Công nghệ sinh học.

  1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển 
TT Tên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Điểm xét tuyển (ĐXT)
(1) (2) (3) (4) (5)
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DDS 420  
1 Công nghệ sinh học 7420201 60 1. Sinh học + Hóa học + Toán
2. 
Sinh học + Toán + Tiếng Anh
3. Toán + Vật lý + Hóa học
2 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 60 1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. 
Sinh học + Toán + Tiếng Anh  
3. Hóa + Toán + Lý

 2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.
- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
- Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng trong mỗi đơn đăng ký xét tuyển. Hai nguyện vọng đăng ký phải cùng thuộc một cơ sở đào tạo có thông báo xét tuyển theo học bạ.
- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.
- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
- Đối với mỗi hồ sơ đăng ký xét tuyển: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng trong đơn.
- Thí sinh đăng ký nhiều hồ sơ khác nhau có thể trúng tuyển ở nhiều ngành, nhiều cơ sở đào tạo khác nhau.
4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
          Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây); xem tại đây
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Bản sao học bạ THPT;
- 01 tem để gửi Giấy báo kết quả xét tuyển;
- Biên nhận nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện);
- Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

4.2. Cách đăng ký online Click vào đây 

http://ts.udn.vn/TSR/RegHDan.aspx?iddot=22&madot=6656&keysdk=2018m07d013_16_26_221013.474

4.3. Lệ phí đăng ký xét tuyển
            30.000 đồng/nguyện vọng.
Lưu ý: các thí sinh chuyển lệ phí qua bưu điện cần ghi rõ các thông tin sau:
            ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
            Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.
5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1. Thời gian nhận hồ sơ
Từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 18/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).
 
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong hai địa điểm sau:
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Ban Đào tạo, 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN