Khoa Sinh-Môi trường tuyến sinh đại học chính quy năm 2020


Ngày đăng: 27-02-2020

Năm 2020 Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN tuyển sinh đại học theo 5 ngành cụ thể như sau:

1. Xét theo kết quả thi THPT quốc gia 2020

STT Tên ngành Mã ngành xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hơp xét tuyển
1 Công nghệ sinh học 7420201 60

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

2 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 65

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

3 Quản lý Tài nguyên và Môi trường CLC 7850101 CLC 50

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

4 Sư phạm Sinh học 7140213 40 B00: Sinh học + Toán + Hóa học
D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh
5 Sư phạm công nghệ 7140246 50

A00: Toán + Vật lý + Hóa học 
A02: Toán + Sinh học + Vật lý
B00: Toán + Hóa học + Sinh học
D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh

2. Xét theo học bạ THPT

STT Tên ngành Mã ngành xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hơp xét tuyển
1 Công nghệ sinh học 7420201 30

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

2 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 25

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

3. Xét tuyển theo đánh giá năng lực

STT Tên ngành Mã ngành xét tuyển Chỉ tiêu Tổ hơp xét tuyển
1 Quản lý Tài nguyên và Môi trường CLC 7850101 CLC 50

B00: Sinh học + Toán + Hóa học

D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh

A00: Hóa học + Toán + Vật lý

 

 

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN