LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC Tuần 40 năm học 2017-2018 (từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018)

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-07/5

8h00

Triển khai học trực tuyến Modul A Khóa đào tạo Kiểm định viên KĐCLGD ĐH & TCCN khóa 6.

Học viên của khóa học.

Học trực tuyến

BTC lớp học

8h00

Họp ra soát điều chỉnh PA

Trưởng các Phòng chức năng.

Văn phòng ETEP

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

8h00

Họp bàn về bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

BGH, lãnh đạo P. ĐT, KHTC, KT&KKĐCL, Tổ Kĩ thuật, Trưởng các nhóm và toàn thể GV tham gia giảng dạy.

P Hội thảo tầng 3 Nhà A

Hiệu trưởng

BA-08/5

8h00

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng và công tác KĐCLGD năm 2018.

Đoàn công tác của Cục Quản lý chất lượng; BGH; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Tổ trực thuộc; Chuyên viên phụ trách các Phòng liên quan đến các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 (CV 897/BGD&ĐT), các điều kiện ĐBCL chủ yếu (CV 542/QLCL-KĐCLGD), Cơ sở vật chất, Thư viện, ĐBCL, TCCB.

Phòng họp A5

Trưởng đoàn công tác

9h30

Họp kiểm điểm theo Kết luận số 2850/KL-TTCP.

BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Mời PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh.

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

10h30

Họp Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đảng bộ NK 2015-2020.

Nhủ bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

14h00

Phỏng vấn trực tuyến các ứng viên tham gia Dự án nghiên cứu về Môi trường của Đại học Kyoto, Nhật Bản.

Các ứng viên được chọn.

P 8009, Khu B, 41 Lê Duẩn

Trưởng ban HTQT

TƯ-09/5

         

NĂM-10/5

7h30

Họp BTV Công đoàn Trường ĐHSP.

Như bên.

VP Công đoàn

Chủ tịch CĐ

8h00

Họp Ban Nữ công Trường mở rộng.

Như bên; Các đồng chí phụ trách công tác nữ công CĐBP.

Phòng họp A5

Trưởng ban

Nữ công

8h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ.

Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ có nhu cầu.

P 302, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h00

Họp bàn về các quy định Thư viện.

BGH; Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ trực thuộc.

Phòng họp A5

P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh

SÁU -11/5

8h00 (Cả ngày)

Hội thảo đánh giá, tư vấn viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Sư phạm Vật lý theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Đại diện BGH; BCN Khoa Vật lý; Phòng KT&ĐBCL: Thành viên BTC Hội thảo; Thành viên nhóm viết báo cáo tự đánh giá và minh chứng CTĐT Sư phạm Vật lý.

Phòng họp A5

BTC Hội thảo

9h30

Họp bàn về Hội nghị Tổng kết nghiên cứu khoa học sinh viên 2017-2018

Ban Giám hiệu, P. KH & HTQT, Trưởng các khoa, Bí thư Đoàn thanh niên

Phòng họp A5

 

P. Hiệu trưởng Võ Văn Minh

BẢY-12/5

7h45 (Cả ngày)

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB).

(Ngày 12 và 13/5/2018)

Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần)

P. Hội thảo tầng 3, Nhà A

BTC tập huấn

CN-13/5

7h45 (Cả ngày)

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về huy động và sử dụng nguồn lực tai chính (Dự án FCB).

(Ngày 12 và 13/5/2018)

Theo TB triệu tập của Hiệu trưởng Trường ĐHSP. Thành phần tham dự gồm: BGH; Trưởng , Phó các Phòng, Khoa; Tổ trưởng Tổ trực thuộc; TBM thuộc các Khoa (Đề nghị tham dự đầy đủ, đúng thành phần)

P. Hội thảo tầng 3, Nhà A

BTC tập huấn

 

​​​​​​​​​​​​​​14h00

Họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo QĐ số 10/QĐ-CEA.UD ngày 25/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD.

P họp 1, Khu A, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

 

Lịch công tác khác
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN