Tuần 23 năm học 2018-2019 (từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-07/01

10h00

Hội Sinh viên ĐHĐN làm việc với Công ty CAS về việc phối hợp xây dựng ứng dụng vì cộng đồng

- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN

- Mời: Bí thư Đoàn ĐHĐN; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV ĐHĐN.

P 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội SV ĐHĐN

9h00

Hội ý xác định chỉ tiêu tuyển sinh SP năm 2019.

BGH; Trưởng phòng Đào tạo.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

9h30

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo các đơn vị.

BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Các cá nhân được bổ nhiệm; Mời các cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu hoặc hết tuổi làm công tác quản lí.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

10h30

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức Trường ĐHSP.

Theo QĐ số 05/QĐ-ĐHSP ngày 05/01/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

14h00

Họp bàn xây dựng Trung tâm quản trị thiết bị thí nghiệm, thực hành.

BGH; Lãnh đạo Phòng TC-HC, CSVC; Đại diện lãnh đạo các Khoa: Vật lí, Hóa học, Sinh - MT, Tin học, Ngữ Văn, Địa lý.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

16h00

Họp HĐ xét chọn danh mục đăng ký biên soạn giáo trình Trường ĐHSP năm 2019.

Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHSP ngày 03/01/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

BA-08/01

8h00

Họp Đoàn kiểm tra chức năng nhiệm vụ Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và ĐBCLGD.

Đại diện BGH; Trưởng, Phó các Phòng liên quan, Tổ Thanh tra - Pháp chế.

P truyền thống

P. Hiệu trưởng

Võ Văn Minh

18h30

Lễ Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019).

- SV triệu tập theo TB số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 28/12/2018

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội SV ĐHĐN

TƯ-09/01

8h00

Họp về đề án tuyển sinh năm 2019 của ĐHĐN.

Hiệu trưởng, Trưởng phòng ĐT

P họp 2, Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

9h00

Họp kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN.

- Như bên;

- Mời Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn

ĐHĐN

10h00

Nghiệm thu giáo trình: Cơ sở dữ liệu.

Theo QĐ số 2038/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

16h00

Tổ chức Giao lưu đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên, đợt I năm học 2018-2019.

Toàn bộ CBVC và SV khoa Giáo dục Tiểu học

P Hội thảo

tầng 2, A6

Ban CN

Khoa GDTH

18h30

Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Tuyên dương danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2017 – 2018.

Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa; Đại diện Công đoàn Trường và Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn TN; Bí thư Liên chi; SV được triệu tập.

P Hội thảo

tầng 2, A6

Chủ tịch

Hội Sinh viên

NĂM-10/01

8h00

Nghiệm thu giáo trình: Giao tiếp ứng xử của GV Mầm non.

Theo QĐ số 2039/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

9h00

Nghiệm thu giáo trình: Tâm lý học giáo dục.

Theo QĐ số 2040/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

10h00

Nghiệm thu giáo trình: Kỹ năng tham vấn học đường

Theo QĐ số 2041/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng PGĐ Ngô Văn Dưỡng

PGĐ ĐHĐN

Ngô Văn Dưỡng

14h00

Nghiệm thu giáo trình: Kỹ năng giao tiếp

Theo QĐ số 2042/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

15h00

Nghiệm thu giáo trình: Lý luận dạy học đại học

Theo QĐ số 2043/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

16h00

Nghiệm thu giáo trình: Công tác quản lý của Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học

Theo QĐ số 2044/QĐ-ĐHSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP

Phòng họp A5

Chủ tịch HĐ

SÁU-11/01

14h00

Giao ban Quý 4 công tác Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

* ĐHĐN:

- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH;

các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CTHSSV;

- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;

- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;

* Đảng ủy cơ sở:

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở;

* Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng ban

Ban Tuyên huấn

Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/c Đoàn Quang Vinh

15h15

Giao ban Quý 4 công tác UBKT Đảng ủy ĐHĐN

- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN;

Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Ngô Văn Dưỡng

16h15

Giao ban Quý 4 công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Cán bộ VP: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;

- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng

Đảng ủy ĐHĐN

BẢY-12/01

         

CN-13/01

         
Lịch công tác khác
- Tuần 34 năm học 2018-2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)
- Tuần 33 năm học 2018-2019 (từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019)
- Tuần 32 năm học 2018-2019 (từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019)
- Tuần 27 và 28 năm học 2018-2019 (từ ngày 04/02/2019 đến 17/02/2019
- Tuần 22 năm học 2018-2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN