Tuần 27 và 28 năm học 2018-2019 (từ ngày 04/02/2019 đến 17/02/2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-04/02

 

NGHỈ TẾT KỶ HỢI - 2019

     

BA-05/02

       

TƯ-06/02

       

NĂM-07/02

       

SÁU-08/02

       

BẢY-09/02

       

CN-10/02

       

HAI-11/02

8h00

Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019 và Chúc mừng tân Tiến sĩ năm 2018

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi hội Nữ Trí thức; Chánh, Phó các Văn phòng; Trưởng, Phó các Ban, các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Phó Viện trưởng PT Viện NC&ĐT Việt – Anh; Kế toán trưởng;

- Các CSGDĐHTV, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám hiệu/Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Các tân Tiến sĩ năm 2018 (theo Giấy mời).

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

10h00

Gặp mặt cán bộ lãnh đạo các đơn vị đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB trường;

- Trưởng, Phó các Phòng/Khoa;

- Tổ trưởng Tổ trực thuộc.

P. Hội thảo tầng 3, Nhà A5

Hiệu trưởng

BA-12/02

8h00

Họp chuẩn bị PR tuyển sinh năm 2019

BGH; Trưởng các Phòng: TCHC, CSVC, CTSV, ĐT, KH&HTQT, KHTC; Bí thư ĐTN, Tổ truyền thông.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

TƯ-13/02

         

NĂM-14/02

8h00

BTV Đảng ủy làm việc với BTV Công đoàn Trường ĐHSP - Công tác quý I/2019

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

8h45

BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn TN Trường ĐHSP - Công tác quý I/2019

Như bên

Phòng họp A5

Bí thư Đảng ủy

15h00

Họp HĐ thẩm định đề án mở ngành trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm

Theo QĐ số 384/QĐ-ĐHĐN ngày 01/02/2019 của Giám đốc ĐHĐN.

P họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐ

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

SÁU-15/02

15h00

Giám đốc làm việc với BTV Đoàn Thanh niên; BTK Hội Sinh viên ĐHĐN.

Như bên;

P họp 2, Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

BẢY-16/02

         

CN-17/02

         
Lịch công tác khác
- Tuần 34 năm học 2018-2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)
- Tuần 33 năm học 2018-2019 (từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019)
- Tuần 32 năm học 2018-2019 (từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019)
- Tuần 23 năm học 2018-2019 (từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019)
- Tuần 22 năm học 2018-2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN