Tuần 32 năm học 2018-2019 (từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019)

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI-11/3

8h00

Họp BTV Công đoàn Trường ĐHSP

Như bên

Văn phòng CĐ

Chủ tịch CĐ

14h00

Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2018-2019

- Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD

- Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

P. họp 1, Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

Ngô Văn Dưỡng

BA-12/3

9h45

Hội nghị lấy Phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm năm 2019

- Đại biểu mời;

- Ủy viên BCH Đảng bộ Trường;

- Thành viên Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB Trường;

- Trưởng các Khoa, Phòng, Tổ trực thuộc.

Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5

Hiệu trưởng

TƯ-13/3

8h00

Tiếp CBVC, người lao động.

CBVC, người lao động có nhu cầu

Phòng TT-PC,

Nhà A3

BGH

14h00

Tiếp CBVC, người lao động.

CBVC, người lao động có nhu cầu.

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp rà soát vị trí, số lượng tuyển dụng GV năm 2019

BGH; Trưởng phòng TC-HC; Trưởng các Khoa có đề xuất tuyển dụng GV năm 2019.

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

16h00

Họp và kiểm tra định kỳ công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cơ sở (Theo QĐ số 836/QĐ-ĐHSP ngày 8/6/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP)

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

NĂM-14/3

09h00

Họp bàn về kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế “Đạo đức nghề tâm lí” năm 2019.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KH&HTQT và Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng khoa TL-GD.

Phòng họp A5

Phó Hiệu trưởng

Võ Văn Minh

10h00

Họp bàn về kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc tế KSE lần thứ 11 năm 2019.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng KH&HTQT và Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng khoa Tin học.

Phòng họp A5

Phó Hiệu trưởng

Võ Văn Minh

14h00

Giao ban Thủ trưởng các đơn vị

Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng, Khoa; Tổ trưởng các Tổ trực thuộc; Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư Đoàn TN; Đ/chí Nguyễn Viết Hải Hiệp (Phó Trưởng phòng TC-HC).

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

16h30

Họp HĐ xét chọn và bố trí các câu danh ngôn ở các khu giảng đường, hội trường...

Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp A5

Hiệu trưởng

SÁU-15/3

         

BẢY-16/3

         

CN-17/3

         
Lịch công tác khác
- Tuần 34 năm học 2018-2019 (từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019)
- Tuần 33 năm học 2018-2019 (từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019)
- Tuần 27 và 28 năm học 2018-2019 (từ ngày 04/02/2019 đến 17/02/2019
- Tuần 23 năm học 2018-2019 (từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019)
- Tuần 22 năm học 2018-2019 (từ ngày 31/12/2018 đến 05/01/2019)
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN