Ngành sư phạm công nghệ - Nhu cầu từ chương trình giáo dục phổ thông mới


Ngày đăng: 19-03-2019

Trước ngưỡng cửa của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự quan tâm ngày càng nhiều của xã hội về giáo dục STEM, môn Công nghệ ở trường phổ thông ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Công nghệ là môn học bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản (Tiểu học và THCS). Trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp, môn Công nghệ là môn học dành cho các học sinh có xu hướng lựa chọn ngành học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệTrước nhu cầu cấp thiết về tăng cường số lượng và chất lượng giáo viên giảng dạy Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung ngành đào tạo Sư phạm công nghệ vào Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành theo thông tư 24/2017/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Từ năm học 2019-2020, Khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo giáo viên Sư phạm công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình phổ thông mới.

Sinh viên ngành Sư phạm Công nghệ sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc rộng mở: 

- Giảng dạy môn Công nghệ tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý giáo dục (phòng, sở, trung tâm giáo dục).

- Làm việc ở các công ty hoạt động về giáo dục (công ty sách và thiết bị trường học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kiến thức; …)

- Làm cán bộ phòng thí nghiệm, trợ giảng cho các môn học liên quan đến Công nghệ tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Trung tâm nghiên cứu.

- Làm việc tại các Công ty kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ (Trang trại; công ty lương thực, thực phẩm, điện, điện tử…)

- Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu về giáo dục và công nghệ.

- Tiếp tục học ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ và Giáo dục học.

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN