Định hướng nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu chính

10-04-2018

Khoa Sinh-Môi trường là đơn vị nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Môi trường - Tài nguyên sinh vật, và Giáo dục sinh học. Các định hướng nghiên cứu: Nghiên cứu Khoa học giáo dục phục vụ ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN