Các kết quả

Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực – ABCD

18-10-2018

Sáng ngày 18/10/2018 tại phòng 502 nhà A6, Văn phòng hợp tác Hội động vật Frankfurt đã tổ chức buổi seminar giới thiệu phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực ( Assets – Based Community Development - ABCD) do chuyên gia Gord Curmingharm và anh Nguyễn Đức Vinh từ học viện quốc tế Coady, Cana...

SEMINAR MEXICO: VÙNG ĐẤT HUYỀN DIỆU CỦA CÂY THÙA (Mexico: magical land of agave)

04-07-2018

Sáng ngày 3/7/2018 tại Văn phòng hợp tác Hội động vật Frankfurt – Khoa Sinh Môi trường đã diễn ra buổi seminar với chủ đề Mexico: Vùng đất huyền diệu của cây thùa, do KS. Dan Nguyen, từ đại học Temple, Philadelphia, Hoa Kỳ trình bày. Khi nhắc đến đất nước Mexico, người ta thường nghĩ ngay đến Tequi...

SEMINAR KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DƠI Ở VIỆT NAM: THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG

26-04-2017

SEMINAR KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DƠI Ở VIỆT NAM: THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG Chiều ngày 26/4/2017, Tại Văn phòng hợp tác hội ĐVH Frankfurt đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề nghiên cứu bảo tồn dơi tại Việt Nam: Thách thức, cơ hội và triển vọng, do Tiến sĩ Vương Tân Tú - Chuyên gia...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN