Các kết quả

SEMINAR KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DƠI Ở VIỆT NAM: THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG

26-04-2017

SEMINAR KHOA HỌC NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DƠI Ở VIỆT NAM: THÁCH THỨC, CƠ HỘI VÀ TRIỂN VỌNG Chiều ngày 26/4/2017, Tại Văn phòng hợp tác hội ĐVH Frankfurt đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề nghiên cứu bảo tồn dơi tại Việt Nam: Th...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN