Thông báo học bổng nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2019


Ngày đăng: 20-03-2019

Thông báo học bổng nghiên cứu khoa học 

 sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng năm 2019.

Nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực địa, trong năm học 2019, Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ 3 - 4 đề tài nghiên cứu khoa học (mỗi đề tài 7.5 - 10 triệu đồng) cho sinh viên, học viên cao học khoa Sinh - Môi trường, ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng. (Ưu tiên các nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã thực hiện tại Vườn quốc gia, khu bảo tồn khu vực miền Trung và Tây Nguyên; các nghiên cứu về giáo dục thiên nhiên, nghiên cứu cây dược liệu…)
I. Đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ:
1. Sinh viên và học viên cao học khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
2. Kinh phí hỗ trợ chính cho các hoạt động nghiên cứu ngoài thực địa
3. Kết quả nghiên cứu được đăng trên 1 tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.
II. Quy trình xét duyệt:
• Ứng viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ đến Ban điều hành của Văn phòng hợp tác theo quy định 
• Ban xét duyệt sẽ tổ chức 1 buổi xét duyệt và chọn ra những đề cương đạt yêu cầu hỗ trợ kinh phí nghiên cứu. Mức hỗ trợ kinh phí sẽ xem xét tùy theo mỗi đề tài. 
• Hồ sơ không được tuyển chọn sẽ không hoàn trả lại.
III. Quy trình cấp hỗ trợ:
Đề tài được xét duyệt hỗ trợ, việc cấp kinh phí chia làm 2 lần: 
+ Lần thứ 1: sau khi đề tài được chọn hỗ trợ với mức 2/3 kinh phí được xét duyệt
+ Lần thứ 2: sau khi nộp báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài theo đề cương nghiên cứu ban đầu với chất lượng đảm bảo và được thông qua với 1/3 phần kinh phí còn lại (báo cáo phải nộp về ban tổ chức trước ngày 20/5/2020)
IV. Hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí nghiên cứu gồm:
• Phiếu đăng ký sinh viên nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu. 
• Chữ kỹ xác nhận của người viết đề xuất và giáo viên hướng dẫn (trang cuối đề cương)
• Phiếu đăng ký và viết đề cương nghiên cứu” tải tại đây
Thời hạn nhận hồ sơ:
Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 20/5/2019. Hồ sơ gồm 1 bản cứng và file điện tử gửi qua email.
Nơi nhận hồ sơ:
Văn phòng Hợp tác HĐV Frankfurt - Khoa Sinh - Môi trường, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
ĐT: 0367236291; E-mail: kimyen.07csm@gmail.com

 

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN