Thông báo số 2: Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II


Ngày đăng: 03-04-2018

THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC

VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM

LẦN THỨ II

Đà Nẵng, ngày 20/5/2016

Kính gửi:………………………………………………………………………

Sau khi Thông báo số 1 được ban hành, đến nay Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc về Nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trong toàn quốc đăng kí tham gia và gửi bài tham dự báo cáo tại Hội nghị. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tích cực tham gia Hội nghị của quý vị. Nay Ban tổ chức xin gửi đến quý vị Thông báo số 2 với những thông tin mới nhất về các nội dung liên quan đến Hội nghị như sau:

v           v Đơn vị tổ chức:

        Đơn vị đăng cai tổ chức       :            Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

        Các đơn vị phối hợp tổ chức:            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 Hội các ngành Sinh học Việt Nam

                                                                    Hội Sinh thái học Việt Nam

                                                                    Trường Đại học Sư phạm Quảng Nam

                                                                     Hội động vật Frankfurt (Đức) tại Việt Nam

v            v  Các hình thức tham gia

        Hội nghị được tổ chức bao gồm các hình thức tham dự sau:

-  Tham dự Hội nghị

-  Poster (khổ A0, tác giả tự chuẩn bị poster)

-  Gửi bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị

-  Gửi bài báo đăng Kỷ yếu và Báo cáo tại Hội nghị

v             v Chủ đề Hội nghị

Nội dung được đề cập trong Hội nghị liên quan đến 03 chủ đề  của lĩnh vực Sinh học,          bao gồm:

Sinh học cơ bản

            - Sinh học ứng dụng

            - Phương pháp giảng dạy sinh học

Ấn phẩm

Các bài báo gửi đến Hội nghị sẽ được các nhà khoa học chuyên ngành phản biện và đăng trong Kỉ yếu hội nghị có đăng kí số xuất bản mã ISBN do Nhà xuất bản có uy tín phát hành (tính 1,0 điểm công trình/bài báo).

Quy định gửi bài báo Hội nghị

- Kết quả nghiên cứu trong các bài báo chưa từng công bố ở bất kì một ấn phẩm nào

Các báo cáo tham gia tại Hội nghị được trình bày bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

- Bài báo được viết không quá 6-8 trang, các phần nội dung và định dạng bài báo theo quy định được đăng tải trên website của Hội nghị (Tác giả truy cập địa chỉ website Hội nghị để tải file định dạng bài báo)

- Mỗi tác giả chỉ được đứng đầu trong danh sách tác giả không quá 02 bài báo

- Bản thảo điện tử của bài báo được gửi đến BTC Hội nghị thông qua hệ thống gửi bài online trên website của Hội nghị (Tác giả truy cập địa chỉ website Hội nghị để xem hướng dẫn)

Các mốc thời gian cần lưu ý

- Thông báo số 1:   20/06/2015

- Thông báo số 2:  1/02/2016

- Hạn cuối nhận bài báo toàn văn: 20/03/2016

- Thông báo số 3 (Chi tiết về chương trình của HN):  30/03/2016

- Hạn cuối nhận đăng kí báo cáo oral:  30/04/2016

- Hạn cuối nhận đăng kí tham dự HN : 01/05/2016

Hạn cuối nhận đăng kí poster:  10/05/2016

- Diễn ra Hội nghị:     20/05/2016

Kinh phí Hội nghị

-  Đại biểu tự túc đi lại và ăn ở. Các thông tin hỗ trợ về phương tiện đi lại, chỗ ăn ở, và địa điểm du lịch được giới thiệu trên website của Hội nghị.

-  Lệ phí hỗ trợ đăng bài báo trong Kỷ yếu Hội nghị: 500.000 đồng/bài báo.

-  Tác giả của các bài báo được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị chuyển lệ phí đăng bài theo quy định vào tài khoản Hội nghị (BTC sẽ thông báo đến Email của tác giả sau khi bài báo được chấp nhận đăng)

*Thông tin tài khoản Ngân hàng:

- Chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

- Số tài khoản: 3712.1.1055689.00000

- Tại kho bạc quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Địa chỉ và thông tin liên hệ

- Mọi thông tin liên quan đến các quy định, đăng ký, và gửi bài được đăng tải trên website Hội nghị: http://www.bio-env.edu.vn/hoithao

- Ngoài ra, để biết thêm nhiều thông về Hội nghị và nhận giải đáp thắc mắc, quý vị có thể liên hệ thông qua địa chỉ Email: hoinghisinhhoctoanquoclan2-dn@ued.udn.vn

Số điện thoại: (0511) 3733292   hoặc  0905205409 (gặp TS. Võ Châu Tuấn)                  

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN