Thông báo tuyển dụng viên chức


Ngày đăng: 03-04-2018

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Vị trí việc làm: Chuyên viên Ban công tác HSSV

   Số lượng: 01 người

   Nơi làm việc: Ban Công tác Học sinh, Sinh viên, ĐHĐN

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên đảm báo chất lượng Giáo dục Đại học

   Số lượng: 01-02 người

   Nơi làm việc: Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục, ĐHĐN

Xem thêm thông tin các thông tin chi tiết tại đây

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN