Học viên

Học viên chuyên ngành Sinh Thái học K34 bảo vệ luận văn thạc sĩ

12-05-2019

Ngày 11 tháng 05 năm 2019 Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học Khóa 34. Tại buổi bảo vệ đã có 4 luận văn được hội đồng chấm, tất cả luận văn đều đảm bảo tính khoa học và chất lượng theo yêu cầu của Hội đồng. ST...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN