Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thuộc Khoa Sinh-Môi trường năm 2018


Ngày đăng: 18-07-2018

Các sách ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển

I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA

TT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu 
dự kiến

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

1

Sư phạm Sinh học

7140213

36

1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh

1.B00 2.D08

2

Công nghệ sinh học

7420201

30

1. Sinh học + Hóa học + Toán 
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh        
3. Toán + Vật lý + Hóa học

1.B00 2.D08 3.A00

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

30

1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh      
3. Hóa học + Toán + Vật lý

1.B00 2.D08 3.A00

4

Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao)

7850101CLC

50

1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh      
3. Hóa học + Toán + Vật lý

1.B00 2.D08 3.A00

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 THEO HỌC BẠ

TT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu 
dự kiến

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp xét tuyển

2

Công nghệ sinh học

7420201

60

1. Sinh học + Hóa học + Toán 
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh        
3. Toán + Vật lý + Hóa học

1.B00  2.D08  3.A00

3

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

30

1. Sinh học + Toán + Hóa học
2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh      
3. Hóa học + Toán + Vật lý

1.B00  2.D08 3.A00

 

 

Tin cũ hơn
Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN