Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

12-03-2019

1. Chuẩn đầu ra chung Học viên tốt nghiệp từ chương trình QLTN&MT có các năng lực sau: a. Kiến thức - Nắm vững các kiến thức và lập luận nền tảng song song với việc tìm hiểu sâu mối liên hệ giữa chúng với chuyên ngành QLTN&MT. - Hiểu rõ bản chất liên ngành của quản lý tài nguyên và môi...

Cơ hội du học và học bổng ngành Quản lý Môi trường và Tài nguyên sinh vật

23-04-2018

Trong thời đại hiện nay, sự phát triển đặc biệt là xu hướng công nghiệp hoá và đô thị hoá diễn ra trên toàn cầu, đã gây ra nhiều áp lực đến môi trường tự nhiên. Để nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với môi trường, cũng như các khía cạnh của quá trình phát triển do con người đã ảnh hưởng ra sa...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN