Các ngành tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019 - KHÓA 39

12-05-2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 39, cụ thể như sau :   MÃ NGÀNH NGÀNH ĐÀO TẠO CHỈ TIÊU 1 8140114 Quản lý giáo dục 27 2 8140111 Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý 20 3 814010...

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

24-01-2019

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 2.2.1. Chuẩn đầu ra chung Học viên tốt nghiệp từ chương trình QLTNMT có các năng lực sau: a. Kiến thức - Nắm vững các kiến thức và lập luận nền tảng chuyên ngành và liên ngành (hóa học, sinh học, địa lý, khoa học môi t...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN