Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 40 Ngành Sinh học thực nghiệm và Quản lý Tài nguyên và Môt trường

10-10-2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 40 Ngành Sinh học thực nghiệm và Quản lý Tài nguyên và Môt trường như sau: STT Mã số Cơ sở đào tạo/Ngành Chỉ tiêu (dự kiến) III DDS ...

Thông báo tuyển sinh cao học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học đợt 2 năm 2018- khóa 38

03-08-2018

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 38 chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học tại trường Đại học Sư phạm như sau: T Mã số Cơ sở đào tạo/Ngành Chỉ tiêu (dự kiến)   DDS ...

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cao học ngành Sinh học thực nghiệm đợt 1 năm 2018 - Khóa 37 Tại Trường Đại học Bình Dương

06-05-2018

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 37 tại các cơ sở liên kết theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng của Đại học Sư phạm tại Trường Đại học Bình Dương - Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/4/2018. - Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 26 va...

Khung chương trình đào tạo ngành Sinh học thực nghiệm

06-05-2018

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm theo hướng ứng dụng gồm tổng cộng 60/82 tín chỉ, chia làm hai phần chính: Các học phần có tổng khối lượng 50 tín chỉ và luận văn tốt nghiệp với khối lượng 10 tín chỉ. 1. Khung chương trình đào tạo theo hướng nghiên cứu Mã HP TT ...

Danh mục ngành đúng, ngành gần và các học phần bổ sung khi dự thi chương trình thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

06-05-2018

1. DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP - Cử nhân KH Sinh học - Cử nhân Sư phạm Sinh học - Cử nhân Sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp - Cử nhân KH Công nghệ sinh học - Cử nhân Kỹ thuật sinh học - Cử nhân Sinh học ứng dụng - Cử nhân Kỹ thuật y sinh - Cử nhân, kỹ sư các ngành Nông nghiệp, lâ...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - Khóa 37 Tại Trường Đại học Bình Dương

23-04-2018

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 37 tại các cơ sở liên kết theo chương trình định hướng thạc sĩ ứng dụng của Đại học Sư phạm tại Trường Đại học Bình Dương - Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/4/2018. - Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 26 va...

Thông tin tuyển sinh cao học chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học

12-04-2018

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 các ngành Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học năm 2018- khóa 37 như sau: 1. Đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/4/2018. 2. Lịch thi tuyển chính thức: tổ chức vào các ngày 26 và 27/5/2018.  Xem nội dun...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN