Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh của Khoa Sinh-Môi trường

25-03-2019

Năm 2019 Khoa Sinh-Môi trường, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tuyển sinh 5 ngành đào tạo đại học: 1. Ngành Công nghệ sinh hoc (90 chỉ tiêu) 2. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (90 chỉ tiêu) 3. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Chất lượng cao (50 chỉ tiêu) 4. Ngành Sư phạm Sin...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN