Chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành Sư phạm Sinh học - Những điều cần biết

19-03-2019

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là một trong 7 trường sư phạm trọng điểm đào tạo giáo viên trong cả nước.  Với vị thế đó, Khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng hội đủ những điều kiện có chất lượng cho đào tạo giáo viên Sinh học, phục vụ cho nhu cầu của các tỉnh miền...

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy thuộc Khoa Sinh-Môi trường năm 2018

18-07-2018

Các sách ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển I. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA TT Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu  dự kiến Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp ...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN