Hoạt động

Thông báo học bổng nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2019

20-03-2019

Thông báo học bổng nghiên cứu khoa học   sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng năm 2019. Nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực địa, trong năm học 2019, Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ 3 - 4 đề tài nghi...

Chương trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam (Năm 2018 – 2019)

05-06-2018

Chương trình hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học của Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam (Năm 2018 – 2019) (FZS research funding program for students of the University of Da Nang, Vietnam) Học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học (NCKH) thường niên của Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên...

Học bổng nghiên cứu khoa học thường niên Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường năm 2018

19-04-2018

Học bổng nghiên cứu khoa học thường niên Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh - Môi Trường (Năm 2018-2019)  Quỹ học bổng nghiên cứu khoa học thường niên của Hội động vật học Frankfurt nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhi...

Ngoại khóa: Tìm hiểu thiên nhiên Sơn Trà - sinh viên khối ngành quản lý Tài nguyên và Môi trường

18-04-2018

NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU THIÊN NHIÊN SƠN TRÀ   SINH VIÊN KHỐI NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG. Sơn Trà là bán đảo nằm ở Đông Bắc thành phố Đà Nẵng, có diện tích 4.370 ha, đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà từ năm 1977 (theo quyết định số 41/TTG ngày 24.1.1977) của thủ tướng chính phủ. ...

KHÓA TẬP HUẤN THƯỜNG NIÊN BẢO TỒN THÚ LINH TRƯỞNG VIỆT NAM 2017

13-09-2017

Tập huấn Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam năm 2017 Cập nhật: 13/09/2017 Nhằm mục đích xây dựng năng lực cho các nhà bảo tồn trẻ Việt Nam, đặc biệt tập trung vào bảo tồn các loài thú linh trưởng, Hội Động vật học Frankfurt – CHLB Đức phối hợp với Trung tâm đa dạng sinh học nước Việt xanh (Greenviet...

Khóa tập huấn bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam năm 2017

08-09-2017

Tập huấn bảo tồn thú linh trưởng cho sinh viên Đà Nẵng 08/09/17 11:35 GMT+7 Việc nghiên cứu bảo tồn động vật tại Việt Nam chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia nước ngoài và con số đó rất nhỏ. Đây là lý do ra đời khóa tập huấn “Bảo tồn thú linh trưởng Việt Nam”. Sáng 8.9, nhằm xây dựng năng lực...

Danh sách sinh viên nhận học bổng nghiên cứu khoa học thường niên do Hội động vật Frankfurt tài trợ năm 2017

24-03-2017

Xét duyệt học bổng sinh viên nghiên cứu khoa học do Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ 2017. Sáng ngày 24/3/2017, tại phòng hội thảo tầng 3 nhà A5 đã diễn ra buổi xét duyệt sinh viên nghiên cứu khoa học do HĐVH Frankfurt tài trợ. Hội đồng xét duyệt đánh giá cao 11 đề tài sơ tuyển năm nay của sinh v...

TỔNG KẾT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016 VÀ XÉT DUYỆT MỚI ĐỀ TÀI NCKH DO HỘI ĐỘNG VẬT FRANKFURT TÀI TRỢ NĂM 2016-2017

16-08-2016

TỔNG KẾT SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016 VÀ XÉT DUYỆT MỚI ĐỀ TÀI NCKH DO HỘI ĐỘNG VẬT FRANKFURT TÀI TRỢ NĂM 2016-2017 Chiều ngày 16/8/2016 tại văn phòng hợp tác Hội ĐVH Frankfurt – Khoa Sinh Môi Trường đã tổ chức buổi tổng kết chương trình Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 – 2016 d...

Thông báo kết quả xét duyệt học bổng sinh viên nghiên cứu khoa học do Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ (năm 2015 - 2016) cho sinh viên khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

23-05-2015

Thông báo kết quả xét duyệt học bổng sinh viên nghiên cứu khoa học do Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ (năm 2015 - 2016) cho sinh viên khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng             Nhằm hỗ trợ, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, trong năm 2015 - 2016, Hội động vật h...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN