Tài liệu

DANH LỤC TÀI LIỆU THƯ VIỆN VĂN PHÒNG HỢP TÁC HỘI ĐỘNG VẬT HỌC FRANKFURT 2018

26-04-2018

DANH MỤC TÀI LIỆU THƯ VIỆN VĂN PHÒNG HỢP TÁC HỘI ĐỘNG VẬT HỌC FRANKFURT (Tải tại đây) Các tài liệu hiện có tại văn phòng hợp tác HĐV Frankfurt phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên và giảng viên khoa Sinh - Môi trường. Các bạn sinh viên có thể mượn sách vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần,...

DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỘNG VẬT FRANKFURT HỖ TRỢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2017

24-04-2018

DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỘNG VẬT FRANKFURT HỖ TRỢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2017 TT Tên Lớp Đề tài nghiên cứu Năm thực hiện Tải tài liệu 1 Đỗ Tiến Bộ 07SS Bước đầu nghiên cứu một s...

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN