TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021

CỔNG THÔNG TIN XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

  • Bước 1
  • Bước 2
  • Bước 3
  • Bước 4
  • Đăng ký
  • Xác nhận
  • Upload hồ sơ
  • Hoàn thành

Đăng ký xét tuyển

Thông tin cá nhân thí sinh

Lưu ý:
- Phải nhập chính xác số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu vì sẽ được dùng để tra cứu kết quả xét tuyển sau này
- Phải nhập chính xác số điện thoại và email để nhận mã xác nhận thông tin đăng ký

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Đăng ký nguyện vọng

Địa chỉ nhận giấy báo

Lưu ý: - Địa chỉ này được dùng để gửi giấy báo và liên hệ khi cần thiết.

Thông tin ưu tiên