Khoa Sinh Môi Trường 40 năm xây dựng và phát triển
Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng
Khoa Sinh-Môi trường - Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
SUMMER SCHOOL 2016

Liên chi đoàn - Hội sinh viên

Liên chi đoàn Sinh - Môi trường là đơn vị trực thuộc Đoàn trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, với tổng số 641 sinh viên sinh hoạt trong 12 chi đoàn trực thuộc. Với mục tiêu đoàn kết toàn thể đoàn viên - sinh viên trong liên chi thành 1 khối thống nhất, mạnh mẽ, tập thể Liên chi đoàn Sinh - Môi trường ra sức rèn luyện, phấn đấu trở thành ngọn cờ đầu trong Công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên trong nhà trường

Đôi nét về Liên chi Sinh - Môi trường:

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 0898 204 035
Fanpage: Khoa Sinh - Môi trường, trường ĐHSP, ĐHĐN