Khoa học công nghệ

25 Tháng Tư

Trải nghiệm làm Sinh viên tại Khoa Sinh Môi trường

  • Thế giới ngày nay vận động và thay đổi không ngừng. Nhiều dự đoán cho rằng, một đứa trẻ sinh ra...
17 Tháng Tư

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học niên khóa 2020-2024

  • Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh-Môi trường thông báo Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp...
04 Tháng Tư

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Khoa Sinh-Môi trường

  • 1. GIỚI THIỆU CHUNG Khoa Sinh - Môi trường trực thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng...
03 Tháng Tư

Trường Đại học Sư phạm: Giới thiệu ngành Công nghệ sinh học

  • 1. Giới thiệu chung Công nghệ sinh học là lĩnh vực công nghệ dựa trên nền tảng sinh học kết hợp...
04 Tháng Bảy

Khám phá Sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN: Sự kết hợp tuyệt vời giữa Khoa học Sự sống và Khoa học Giáo dục

  • Chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học theo định hướng chuẩn đầu ra và nhu cầu lao động dựa trên...
Xem thêm

Video nổi bật

Xem thêm

Hoạt động sinh viên

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


Gương sinh viên điển hình