Cơ sở vật chất

1. Giới thiệu

Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có:

  – 08 phòng thí nghiệm (PTN): Công nghệ Sinh học, Công nghệ Sinh học Tảo và Hợp chất sinh học, Công nghệ Vi sinh – Hóa Sinh, Di truyền – Giải phẫu sinh lý người và động vật, Sinh học đại cương, Phân tích Môi trường, Công nghệ Môi trường và Thực hành phương pháp giảng dạy sinh học;

–  01 Trại thực nghiệm Sinh học và Môi trường;

   – 01 văn phòng hợp tác với Hội ĐV Frankfurt (CHLB Đức)

Các PTN được trang bị các thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ của khoa.

2. Hệ thống các phòng thí nghiệm

2.1. PTN Công nghệ Sinh học

  – Phục vụ giảng dạy thực hành các môn học: Công nghệ sinh học (CNSH), CNSH  thực vật, CNSH vi sinh vật, CNSH dược liệu, Sinh học phân tử, Công nghệ ADN, Công nghệ protein/enzyme…

  – Phục vụ các hướng nghiên cứu khoa học: Nuôi cấy mô và tế bào thực vật để sản xuất nhanh các giống hoa, cây cảnh, cây thuốc, cây trồng nông – lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; sản xuất các hoạt chất sinh học từ nuôi cấy tế bào thực vật và vi sinh vật; Nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng thích ứng với các điều kiện: hạn, phèn, mặn, ngập úng…và có khả năng kiểm soát ô nhiễm. Nghiên cứu vi sinh vật để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu sinh học và các chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường; Xây dựng và chuyển giao các quy trình về công nghệ sinh học thực vật và vi sinh vật phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Cán bộ nghiên cứu đang vận hành Hệ thống lên men

Cán bộ nghiên cứu đang vận hành Hệ cô quay chân không

Cán bộ và sinh viên đang xử lý kết quả phân tích trên máy đo Quang phổ UV-VIS thông qua hệ thống máy tính

Sinh viên đang cấy mẫu nuôi cấy mô tế bào thực vật trên Tủ cấy sinh học

Cán bộ và sinh viên đang thảo luận kết quả nghiên cứu tại phòng Nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.2. PTN Công nghệ môi trường và Quan trắc môi trường

– Phục vụ giảng dạy thực hành các môn học: Phân tích môi trường, Công nghệ môi trường, Công nghệ thực vật – vi sinh xử lý môi trường, Quan trắc môi trường, Đánh giá tác động môi trường…

– Phục vụ các hướng nghiên cứu khoa học: Quan trắc, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí…; Nghiên cứu các giải pháp công nghệ thực vật, vi sinh vật xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Nghiên cứu Động vật không xương sống cỡ lớn để xây dựng bộ chỉ thị sinh học giám sát chất lượng môi trường nước; Nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh thái nông nghiệp, sinh thái đô thị phục vụ phát triển bền vững.

Cán bộ nghiên cứu đang phân tích mẫu kim loại nặng trên máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Cán bộ nghiên cứu đang vô cơ hóa mẫu trên bộ công phá mẫu VELF-DK20

Cán bộ đang hướng dẫn sinh viên sử dụng mô hình xử lý nước thải hiếu khí Pilot Aroten

Cán bộ đang hướng dẫn sinh viên cách sử dụng máy đo đa chỉ tiêu nước

2.3. PTN  Công nghệ Tảo và hợp chất sinh học

Phục vụ giảng dạy thực hành môn học: Công nghệ sinh học tảo

Phục vụ hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phân lập giống tảo có giá trị, Nghiên cứu ứng dụng các hợp chất thứ cấp từ tảo, Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất sinh khối tảo, Nghiên cứu chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng từ tảo.

2.4. PTN Công nghệ  Vi sinh – Hóa sinh 

  – Phục vụ giảng dạy thực hành các môn học: Vi sinh vật đại cương, Vi sinh vật ứng dụng, Hóa sinh, Sinh lý học thực vật, Protein/enzyme, Công nghệ vi sinh xử lí ô nhiễm môi trường….

  – Phục vụ các hướng nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm vi sinh phục vụ phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao; Nghiên cứu sản xuất các giống nấm ăn và dược liệu quý; Xây dựng các mô hình trồng rau và cây cảnh thủy canh; Thử nghiệm đánh giá các hoạt chất sinh học có nguồn gốc từ thực vật trên các đối tượng vi sinh vật và động vật….; Thử nghiệm độc học môi trường…

Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm

Sinh viên đang pha hóa chất trên Tủ hút độc

Sinh viên đang cấy mẫu vi sinh vật trên Tủ cấy sinh học

Sinh viên đang nấu môi trường cho thí nghiệm nuôi cấy vi sinh vật trên Lò vi sóng 

2.5. PTN Di truyền – Giải phẫu sinh lý người và dộng vật

  – Phục vụ giảng dạy thực hành các môn học: Tế bào học, Sinh lý người và động vật, Giải phẫu người, Di truyền học…

  – Phục vụ các hướng nghiên cứu khoa học: Đa dạng di truyền, các kiểu nhân ở thực vật, kiểm chứng các phép lai ở động vật và thực vật; Nghiên cứu các chỉ số sinh lý ở người, ảnh hưởng của môi trường đến các chỉ số dinh lý người…

 

Sinh viên đang thực hành tại phòng thí nghiệm

2.5. PTN Sinh học đại cương

  – Phục vụ giảng dạy thực hành các môn: Sinh học Đại cương, Động vật không xương sống, Động vật có xương sống, Chăn nuôi thủy sản đai cương, Thực vật học…

  – Phục vụ các hướng nghiên cứu khoa học: Điều tra cơ bản và nghiên cứu xây dựng các giải pháp bảo vệ Đa dạng sinh học; Điều tra và phân loại các loài thực vật, động vật ….

2.7. Trại thực nghiệm Sinh học và Môi trường

Trại thực nghiệm với diện tích khoảng 100 m2, được trang bị đầy đủ các hệ thống tưới nông nghiệp hiện đại công nghệ Isarel, lưới chắn côn trùng…. có khả năng phục vụ tốt các hướng nghiên cứu sau:

– Khảo sát khả năng sống sót và sinh trưởng của các giống cây nuôi cấy invitro;

    – Sản xuất và cung ứng các giống cây trồng bằng kỹ thuật nhân giống in vitro;

– Thử nghiệm các chế phẩm sinh học (phân bón, thuôc trừ sâu sinh học) trên cây trồng;

– Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình sản xuất rau và cây cảnh thủy canh;

– Thử nghiệm và thiết kế các mô hình công nghệ thực vật – vi sinh vật xử lý ô nhiễm môi trường;

– Thử nghiệm trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu.

Toàn cảnh Trại thực nghiệm

Hệ thống làm mát tự động đang hoạt động

Hướng dẫn sinh viên vận hành hệ thống tưới nông nghiệp trên bộ điều khiển

Hướng dẫn sinh viên vận hành hệ thống tưới nông nghiệp và xử lý số liệu trên máy tính

Sinh viên tiến hành thí nghiệm trong Trại thực nghiệm

Giống chuối lùn già hương được nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

Sinh viên đang chăm sóc giống chuối lùn già hương tại Trại thực nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *