Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức của khoa

Liên chi đoàn – Hội sinh viên

Liên chi đoàn Sinh – Môi trường là đơn vị trực thuộc Đoàn trường Đại [...]

Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN KHOA STT Họ và Tên Sinh ngày Quê quán Năm về [...]

Tổ bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ sinh học TT Họ và tên Học hàm/Học vị Thông [...]

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Minh Lý P. Trưởng Khoa: TS. Trịnh Đăng Mậu   1. [...]

Chi bộ

CHI BỘ KHOA Bí thư TS. Nguyễn Minh Lý Phó Bí Thư TS.   Phạm Thị [...]

Cơ sở vật chất

1. Giới thiệu Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại [...]

Lời ngỏ

Khoa Sinh – Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong [...]