Chi bộ

CHI BỘ KHOA

Bí thư

TS. Nguyễn Minh Lý

Phó Bí Thư

TS.   Phạm Thị Mỹ

 

2. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN

TT Họ và tên Điện thoại/Email Ghi chú
1 Võ Châu Tuấn ĐT:0905.205.409

Email: vochautuan@gmail.com

ĐV
2 Trương Thị Thanh Mai ĐT: 0905.221.078

Email: tttmtk@yahoo.com

ĐV
3 Nguyễn Thị Bích Hằng ĐT: 0905. 303.692

Email:bichhang2007@gmail.com

ĐV
4 Phạm Thị Mỹ ĐT:0978. 925.747

Email: phammy@mail.ru

 Phó Bí thư
5 Nguyễn Tấn Lê ĐT: 0905. 100. 883

Email: ntanle@yahoo.com

ĐV
6 Nguyễn Minh Lý ĐT: 0905. 083. 352

Email: minhlyvn24@gmail.com

Bí thư
7 Phùng Khánh Chuyên ĐT: 0914000234

Email: khanhchuyenqlmt@gmail.com

ĐV
8 Ngô Hoàng Vân ĐT: 0901122188

Email: ngovan221188@gmail.com

ĐV
 9 Lê Vũ Khánh Trang ĐT: 0905689548

Email: levukhanhtrang@gmail.com

ĐV
10 Trần Ngọc Sơn ĐT: 0973065083

Email: tnson@ued.udn.vn

ĐV
11 Trịnh Đăng Mậu ĐT: 0948765483

Email: tdmau@ued.udn.vn

ĐV

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *