Khám phá Sư phạm Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN: Sự kết hợp tuyệt vời giữa Khoa học Sự sống và Khoa học Giáo dục

Chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học theo định hướng chuẩn đầu ra và nhu cầu lao động dựa trên triết lý giáo dục “ Toàn diện – Khai phóng – Sáng tạo – Thực nghiệp”. Quá trình dạy và học luôn gắn liền với hoạt động trải nghiệm thực tế. Sự kết hợp giữa khoa học sự sống và khoa học giáo dục luôn là ưu thế trong đào tạo trải nghiệm, lí thuyết gắn liền với thực tiễn từ đó phát triển kĩ năng toàn diện cho người học sau khi tốt nghiệp tạo ra sự linh hoạt đáp ứng nhu cầu xã hội. Vị trí việc làm rộng mở:

  • Giảng dạy môn Sinh học và Khoa học tự nhiên tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.
  • Làm cán bộ phòng thí nghiệm, trợ giảng cho các môn học liên quan đến khoa học sự sống và giáo dục tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Trung tâm nghiên cứu.
  • Làm việc tại các Công ty kinh doanh và sản xuất các lĩnh vực liên quan đến khoa học giáo dục và sự sống : nông nghiệp công nghệ cao; thực phẩm, môi trường, y tế
    Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu các chương trình giáo dục trải nghiệm về giáo dục và khoa học sự sống.
  • Khởi nghiệp trong các lĩnh vực Nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục.
  • Học tiếp chương trình đào tạo cao hơn liên quan đến giáo dục và khoa học sự sống trong nước hoặc quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *