CHÚ CÁ CHUỒN SMT TIẾP TỤC RA KHƠI

     Hi ngh và Trin lãm khi nghip quc tếSURF 2018 là sự kiện thường niên về khởi nghiệp do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng (DSC).Hi ngh và Trin lãm khi nghip quc tếSURF 2018 là sự kiện thường niên về khởi nghiệp do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng (DSC).

     Tiếp ni thành công ca SURF 2017, năm nay nhóm nghiên cu khoa Sinh Môi trưng tiếp tc đi din cho trưng Đi hc Sư phm – Đi hc Đà Nng tham gia Hi ngh và Trin lãm khi nghip quc tế – SURF 2018, vi mt gian hàng tràn bt mt, sinh đng và mang đến nhiu s chú ý quan tâm.

   

 Đến vi Hi ngh và Trin lãm khi nghip quc tế – SURF 2018 ln này, nhóm nghiên cu khoa Sinh Môi trưng mang đến nhiu sn phm khi nghip đc đáo, hp dn và đa dng nhiu lĩnh vc nghiên cu như: nghiên cu sn xut các ging to và các sn phm t to, nghiên cu sn xut các loi nm ăn và nm dưc liu, nghiên cu sn xut ging cây trng invitro, nghiên cu sn xut dưc liu có ngun gc t thiên nhiên, …


     Có th đim qua mt s sn phm tim năng như: Bánh to, bánh nm, bt to, các loi nm ăn (nm bào ngư, nm hoàng đế, …) hay các loi cây dưc liu (ba kích tím, mt nhân, …).


     Vi mt hưng tiếp cn nghiêm túc, đưa sinh viên tiến gn hơn vi các mô hình khi nghip, tiếp cn nhiu hơn vi các chương trình khi nghip. Khoa Sinh Môi trưng đang cho thy mình mt trong nhng khoa đi đu trong phong trào sinh viên khi nghip ti trưng Đi hc Đà Nng nói chung, cũng như trưng Đi hc Sư phm nói riêng.

     

Thông qua nhng kinh nghim có đưc ti nhng chương trình khi nghip như vy, hy vng đi ngũ ging viên và sinh viên khoa Sinh Môi trưng s có đưc nhng bưc tiến vưt bc trong phòng trào sinh viên khi nghip.

– Nhóm nghiên cứu sinh học ứng dụng (ABR) –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *