Thông báo học bổng nghiên cứu khoa học thường niên của Hội động vật học Frankfurt dành cho sinh viên và học viên cao học khoa Sinh – Môi Trường, Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng – năm 2020.

Nhằm hỗ trợ sinh viên và học viên trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động thực địa, Hội động vật học Frankfurt hỗ trợ 3 – 5 đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học khoa Sinh – Môi trường, ĐH Sư Phạm, ĐH Đà Nẵng.

I. Các hướng nghiên cứu ưu tiên hỗ trợ

Ưu tiên các nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã thực hiện tại Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Trung và Tây Nguyên; các nghiên cứu về giáo dục thiên nhiên, nghiên cứu bảo tồn cây dược liệu, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
II. Đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ
1. Sinh viên và học viên cao học khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
2. Kinh phí hỗ trợ chính cho các hoạt động nghiên cứu ngoài thực địa
3. Kết quả nghiên cứu được đăng trên 1 tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế.
III. Quy trình xét duyệt
• Ứng viên nộp hồ sơ xin hỗ trợ đến Ban điều hành của Văn phòng hợp tác theo quy định
• Ban xét duyệt sẽ tổ chức 1 buổi xét duyệt và chọn ra những đề cương đạt yêu cầu. Mức hỗ trợ kinh phí sẽ xem xét tùy theo mỗi đề tài (mỗi đề tài từ 7 – 10 triệu đồng)
• Hồ sơ không được tuyển chọn sẽ không hoàn trả lại.
IV. Quy trình cấp hỗ trợ:
Đề tài được xét duyệt hỗ trợ, việc cấp kinh phí chia làm 2 lần:
+ Lần thứ 1: sau khi đề tài được chọn hỗ trợ với mức 2/3 kinh phí được xét duyệt
+ Lần thứ 2: sau khi nộp báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài theo đề cương nghiên cứu ban đầu với chất lượng đảm bảo và được thông qua với 1/3 phần kinh phí còn lại (báo cáo phải nộp về ban tổ chức trước ngày 20/7/2021)
V. Hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí nghiên cứu gồm:
• Phiếu đăng ký sinh viên nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu (Theo mẫu đính kèm)
• Chữ kỹ xác nhận của người viết đề xuất và giáo viên hướng dẫn (trang cuối đề cương)
Thời hạn nhận hồ sơ:
Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết ngày 20/7/2020. Hồ sơ gồm 1 bản cứng và file điện tử gửi qua email.
Nơi nhận hồ sơ:
Văn phòng Hợp tác HĐV Frankfurt – Khoa Sinh – Môi trường, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Cô Kiều Thị Kính: ĐT: 0935010355; E-mail: kieukinh@gmail.com hoặc ktkinh@ued.udn.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *