Học viên chuyên ngành Sinh Thái học K34 bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngày 11 tháng 05 năm 2019 Khoa Sinh-Môi trường, Trường Đại học Sư phạm-ĐHĐN đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học Khóa 34. Tại buổi bảo vệ đã có 4 luận văn được hội đồng chấm, tất cả luận văn đều đảm bảo tính khoa học và chất lượng theo yêu cầu của Hội đồng.

STT Tên luận văn Học viên
1 Nghiên cứu đa dạng sinh học tảo phù du ở thủy vực nước ngọt tại thành phố Đà Nẵng Lâm Thị Hồng Ngát
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển của thực vật ngoại lai xâm hị tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Ngọc Lâm
3 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua trong điều kiện sinh thái tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Trần Thị Kiều Oanh
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống mướp đắng xanh đên tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Mộng Thường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *