CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

2.2.1. Chuẩn đầu ra chung

Học viên tốt nghiệp từ chương trình QLTNMT có các năng lực sau:

a. Kiến thức

– Nắm vững các kiến thức và lập luận nền tảng chuyên ngành và liên ngành (hóa học, sinh học, địa lý, khoa học môi trường…) song song với việc tìm hiểu sâu mối liên hệ giữa chúng với chuyên ngành đào tạo.

– Hiểu rõ bản chất liên ngành của quản lý tài nguyên môi trường nằm trong mối quan hệ với các ngành khác là kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường, khoa học môi trường, khoa học sự sống, địa lý tài nguyên và kinh tế xã hội.

– Hiểu biết về các kỹ năng trao đổi thông tin và phương pháp luận trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường bao gồm phương pháp luận nghiên cứu, kỹ năng phân tích và xử lý thống kê.

– Có kiến thức căn bản về kinh tế – xã hội trong lĩnh vực môi trường.

b. Kỹ năng

– Tích hợp lý thuyết và thực hành để giải quyết các vấn đề trong hoặc ngoài phạm vi chuyên môn.

– Phân tích các chính sách quản lý môi trường và tài nguyên.

– Lồng nghép yếu tố môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương

– Phát hiện đề xuất các giải pháp mới trong định hướng quy hoạch và sử dụng hợp lý lãnh thổ

– Thiết lập, thẩm định và đánh giá các dự án phát triển.

– Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích và công nghệ thông tin (các phần mềm quản lý môi trường & kiểm soát ô nhiễm) để có thể thu thập và xử lý thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường.

– Viết và thuyết trình báo cáo khoa học đúng quy chuẩn

– Làm việc độc lập và làm việc nhóm có hiệu quả.

– Thiết lập, triển khai và vận hành kế hoạch một cách chuyên nghiệp.

– Giao tiếp và đàm phán hiệu quả với các đối tác chuyên môn và các chuyên gia trong các lĩnh vực khác

– Có năng lực ngoại ngữ để nghiên cứu – tổng hợp tài liệu ngoài nước và báo cáo hội thảo quốc tế

c. Ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn

Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

d. Thái độ

– Có lối sống lành mạnh, văn minh. Tôn trọng pháp luật. Trung thành với tổ quốc.

– Có tinh thần học hỏi, có ý chí cầu tiến.

– Có ý thức tập thể tốt, biết làm việc nhóm, biết hòa đồng và chia sẻ với mọi người.

– Có ý thức chấp hành và tuyên truyền, vận động mọi người cùng chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

 e. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

Đảm nhiệm được các công việc tại các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp sau:

– Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trong lĩnh vực môi trường nói chung và lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường nói riêng.

– Tham gia giảng dạy, đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

– Làm các công việc điều hành quy trình công nghệ, kiểm tra chất lượng môi trường (hệ thống ISO) và an toàn lao động tại các đơn vị sản xuất.

– Làm việc tại các công ty về kiểm toán môi trường.

– Làm việc các cơ quan quản lý có liên quan đến quản lý tài nguyên môi trường như: sở khoa học công nghệ; sở tài nguyên môi trường, các trung tâm tư vấn và quản lý môi trường; các chi cục bảo vệ thực vật, chi cục bảo vệ môi trường, chi cục biển và hải đảo, …

– Làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGOs) liên quan đến môi trường, bảo tồn thiên nhiên, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

– Có khả năng quản lý, tổ chức một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên môi trường.

2.2.2. Chuẩn đầu ra cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

– Hiểu được các kiến thức cơ bản và nâng cao của sinh học nói chung và quản lý tài nguyên môi trường nói riêng.

– Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để có thể độc lập nghiên cứu, bước đầu có thể hình thành các ý tưởng khoa học mới.

– Học viên có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành sinh học.

– Học viên có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ mà không phải học thêm các học phần bổ sung.

– Luận văn theo hướng nghiên cứu đi sâu về nghiên cứu  một vấn đề về quản lý tài nguyên môi trường – bậc Tiến sĩ.

b. Theo định hướng ứng dụng

– Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên ngành quản lý tài nguyên môi trường vào giải quyết các vấn đề của môi trường và phát triển bền vững.

– Áp dụng được những kiến thức đã học để ứng dụng và giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh tại đô thị, khu công nghiệp và nông thôn trong thực tiễn.

– Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng suy giảm tài nguyên tại các địa phương cụ thể.

– Sử dụng kiến thức lý thuyết và các phương pháp được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường.

– Người theo học hướng ứng dụng để phục phụ cho công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế. Nếu muốn học lên trình độ tiến sĩ phải bổ sung thêm kiến thức theo yêu cầu của từng trường.

– Luận văn theo hướng ứng dụng nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tiễn như trong công tác giảng dạy, các đơn vị mà học viên công tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *