Danh mục các đề tài cấp Bộ của Khoa Sinh – Môi trường

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

THÀNH VIÊN THAM GIA

MÃ SỐ

NĂM

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông

ThS. Nguyễn Văn Khánh

TS. Võ Văn Minh

TS. Phạm Thị Hồng Hà

TS. Lê Trọng Sơn

PGS. TS. Lê Tự Hải

B2012-

2012

Nghiên cứu nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How ) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

ThS. Võ Châu Tuấn

ThS. Trương Thị Thanh Mai

B2010-ĐN03-47

2011

Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn

TS. Võ Văn Minh

ThS. Nguyễn Văn Khánh

B2009-3-36

2010

Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Văn Khánh

ThS. Trần Ngọc Sơn

B2009-ĐN-09-37

2010

Nghiên cứu cơ cấu phân bón để tăng cường khả năng chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng

TS. Nguyễn Tấn Lê

 

B2008-ĐN03-32

2009

Nghiên cứu triển khai mô hình trồng rau sạch bằng kĩ thuật thủy canh theo qui mô hộ gia đình tại Đà Nẵng

ThS. Đỗ Thị Trường

 

B2008-ĐN03-31

2009

Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên Bậc Tiểu học khu vực Nam Trung Bộ

PGS.TS. ĐInh Thị Phương Anh

 

B2006-DN03-03-MT

2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích lũy sinh khối tế bào cây nghệ đen trong nuôi cấy tế bào huyền phù

ThS. Võ Châu Tuấn.

ThS. Trương Thị Thanh Mai.

B2007-ĐN03-19

2008

Nghiên cứu sự đa dạng của khu hệ sinh vật đất và ứng dụng tại Thành phố Đà Nẵng

TS. Đỗ Thu Hà

 

B2007 – ĐN03 – 18

2008

Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hòa Bắc, Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

PGS.TS. ĐInh Thị Phương Anh

 

B2005-16-36

2007

Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver

TS. Võ Văn Minh

ThS. Võ Châu Tuấn

ThS. Nguyễn Văn Khánh

B2006-ĐN-03-03

2007

Tổng hợp phức chất vi lượng đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng trồng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Phạm Văn Hai

TS. Nguyễn Tấn Lê

B2006-ĐN01-01

2007

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân thành phố Đà Nẵng

PGS.TS. ĐInh Thị Phương Anh

 

NCCB.61.19.02

2005

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

TS. Nguyễn Tấn Lê

 

B2004-16-28

2005

Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2001-2005

TS. Nguyễn Tấn Lê

 

B2001-16-11

2002

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa

PGS.TS. ĐInh Thị Phương Anh

 

NCCB.61.06.01

2002

Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn học ở Đại học Đà Nẵng

Hoàng Lan Phương

PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh

B2000-HI-16-TD

2002

Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng, đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hòa Ninh – Hòa Vang – TP Đà Nẵng

PGS.TS. ĐInh Thị Phương Anh

 

B99.16.16

2001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *