Danh mục ngành đúng, ngành gần và các học phần bổ sung khi dự thi chương trình thạc sĩ Sinh học thực nghiệm

1. DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP

– Cử nhân KH Sinh học

– Cử nhân Sư phạm Sinh học

– Cử nhân Sư phạm Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp

– Cử nhân KH Công nghệ sinh học

– Cử nhân Kỹ thuật sinh học

– Cử nhân Sinh học ứng dụng

– Cử nhân Kỹ thuật y sinh

– Cử nhân, kỹ sư các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm  (có số TC sinh học là 45-50TC)

2. DANH MỤC HỌC PHẦN BỔ SUNG

Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học dưới 5 năm tính đến thời điểm dự thi thì không cần học bổ sung.

Thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học trên 5 năm tính đến thời điểm dự thi thì phải học bổ sung các học phần sau đây:

Bảng 5. Các học phần bổ sung thuộc nhóm ngành đúng và phù hợp, tốt nghiệp đại học trên 5 năm tính đến thời điểm dự thi

Tên ngành đúng và phù hợp

Các học phần phải học bổ sung

 

Tên học phần

Số TC

 

– Cử nhân KH Sinh học

– Cử nhân Sư phạm Sinh học

– Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

– Cử nhân KH Công nghệ sinh học

– Cử nhân Kỹ thuật sinh học

– Cử nhân Sinh học ứng dụng

– Cử nhân Kỹ thuật y sinh

– Cử nhân, Kỹ sư các ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến thực thẩm (có số TC sinh học là 45-50TC)

Sinh học đại cương

3

 

Vi sinh vật học đại cương

3

 

Hóa sinh học đại cương

3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *