Xét duyệt đề cương sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 Hội động vật học Frankfurt – Khoa Sinh – Môi trường – WWF

Vào sáng ngày 20/4/2021, sinh viên khoa Sinh-Môi trường cùng với một số các sinh viên thuộc các trường ngoài Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã tham gia buổi Xét duyệt đề cương sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021 (FZS Research Funding Program For Vietnamese Students 2021). Chương trình được tổ chức bởi Hội động vật học Frankfurt, Khoa Sinh – Môi trường – trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng và WWF. Hội đồng xét duyệt bao gồm các giảng viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau thuộc khoa Sinh – Môi trường.

Tổng cộng đã có 10 đề tài tham gia xét duyệt. Các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng, bao gồm đa dạng sinh học, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo tồn giống và xử lý ô nhiễm và chế phẩm chăn nuôi, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vi nhựa là một chủ đề đang rất được quan tâm nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam, bảo tồn sinh vật và sinh cảnh tự nhiên và nghiên cứu giáo dục trải nghiệm.

Kết thúc buổi xét duyệt, đã có 03 đề tài đã được chọn tài trợ nghiên cứu.

Đây là hoạt động thường niên và là một trong nhiều hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội động vật Franfurt và khoa Sinh – Môi trường, trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng. Hội động vật Frankfurt là đối tác lâu dài và chiến lược trong phát triển đào tạo, nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường của khoa Sinh – Môi trường.

Một số hình ảnh từ buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu của sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *