Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu năm 2020-2021 (Kyoto, Japan)

Khoa Sau Đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto, Nhật Bản thông báo báo Chương trình tài trợ các nhà nghiên cứu trẻ xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu năm 2020-2021 như sau:
1. Điều kiện tham gia

– Cá nhân từ 40 tuổi trở xuống, tính đến ngày 01/4/2020 (đối với Chủ nhiệm đề tài)

– Giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu thuộc các trường đối tác sau đây:

  Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

  Đại học Huế, , Việt Nam

  Trường Đại học Los Banos, Philippines

  Trường Đại học Nông Nghiệp Hoàng Gia, Campuchia

   Đại học Champasak, Lào

2. Tiêu chí tuyển chọn

– Khả năng nghiên cứu

– Nội dung đề tài nghiên cứu

– Sự tham gia tư vấn của Giáo sư Đại học Kyoto

– Những nghiên cứu chung giữa trường đại học của ứng viên, Đại học Kyoto, các trường đại học khác đã liệt kê ở trên và/hoặc các trường đại học đối tác(*):  Đại học Mahidol;  Đại học Nông nghiệp Bogor; Đại học Malaya

(*) Nếu nghiên cứu của ứng viên không có sự tham gia của một hoặc nhiều nhà nghiên cứu của các đối tác trên, sẽ bị hạn chế khi được xét duyệt.

– Khả năng đóng góp xây dựng nghiên cứu môi trường toàn cầu

– Kết quả đề tài nghiên cứu của ứng viên đã tham gia chương trình này trong những năm trước đây (nếu có)

Ưu tiên xét chọn nếu thành quả đề tài nghiên cứu của ứng viên có sự tham gia của các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto, Nhật Bản.

3. Kinh phí

– Tổng kinh phí tối đa: 25,000 USD

– Kinh phí tối đa cho mỗi đề tài ngoài đề tài nghiên cứu chung: 4,000 USD

– Kinh phí tối đa cho mỗi đề tài nghiên cứu chung: 6,000 USD

– Mỗi ứng viên có thể nộp một đề tài với tư cách là Chủ nhiệm đề tài.

4. Thủ tục hỗ trợ

Nếu được chọn, chúng tôi sẽ hỗ trợ những chi phí nghiên cứu cần thiết, chủ yếu là chi phí tiêu dùng. Ứng viên cần thực hiện theo hướng dẫn như sau:

– Kinh phí được duyệt sẽ được thông báo nếu đề xuất nghiên cứu của ứng viên được chọn. Về cơ bản, mỗi nhà nghiên cứu sẽ không được nhận kinh phí bằng tiền mặt mà sẽ bằng hàng hóa và/hoặc dịch vụ tương đương với số tiền này theo những điều khoản quy định của Đại học Kyoto

Lưu ý: Giá của mỗi hạng mục không được vượt quá 100,000 JPY (tương đương 900 USD)

– Kế hoạch kinh phí sẽ do văn phòng GSGES phê duyệt trước khi giải ngân

– Kinh phí phải được giải ngân trước ngày 15/01/2021

5. Lưu ý

Nếu được chọn, mỗi ứng viên cần thực hiện:

– Thực hiện nghiên cứu môi trường, liên hệ với người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto;

– Nộp báo cáo cuối cùng;

– Tham gia bài giảng/hội thảo/hội nghị/hội nghị chuyên đề do GSGES tổ chức.

Hội thảo quốc tế GSGES dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28/11- 30/11/2020

tại Đại học Mahidol, Thái Lan.

Nếu được chọn, mỗi ứng viên phải ưu tiên thực hiện:

– Xuất bản ít nhất 1 bài báo/tập san/báo cáo, trong đó bao gồm tên của người đồng nghiên cứu của Đại học Kyoto với tư cách là đồng tác giả

– Phát triển nghiên cứu hợp tác giữa Đại học Kyoto và các trường đối tác. Nếu ứng viên thực hiện thành công, đạt kết quả phát triển tốt đẹp, chúng tôi có thể hỗ trợ nghiên cứu của ứng viên cho năm tài chính tiếp theo.

6. Cách thức đăng ký

Các ứng viên gửi nộp kế hoạch tài trợ nghiên cứu và hồ sơ  qua email

saizen@kais.kyoto-u.ac.jp (PGS. Izuru Saizen, trường ĐH Kyoto)

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 06/5/2020

Hồ sơ phải được viết bằng tiếng Anh, gồm có:

– Sơ yếu lý lịch của ứng viên (MS word) bao gồm “ngày sinh”, “bằng cấp”, “giới tính”

– Đề xuất nghiên cứu (MS word, sử dụng mẫu gửi kèm)

– Minh chứng thỏa thuận của ít nhất một cán bộ của Đại học Kyoto tham gia vào nghiên cứu của ứng viên. Không cần văn bản chính thức, chỉ cần nội dung liên lạc bằng email về việc nộp đề xuất nghiên cứu.

7. Mốc thời gian quan trọng

– Nộp hồ sơ: Ngày 06/5/2020

– Thông báo kết quả lựa chọn ban đầu: 15/5/2020

– Trình bày đề án nghiên cứu và phỏng vấn: Từ ngày 20-26/5/2020

(15ph trình bày qua VCS)

– Thông báo kết quả lựa chọn: 29/5/2020

– Nộp kế hoạch kinh phí đã được phê duyệt: 05/6/2020

– Hoàn thành thực hiện kinh phí: 15/01/2021

– Nộp báo cáo hoàn chỉnh: Trước ngày 15/3/2021

Thông tin vui lòng liên hệ: PGS. Izuru Saizen, Khoa Sau đại học Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản: Email: saizen@kais.kyoto-u.ac.jp; Tel: +81-75-753-6369, FAX: +81-75-753-6369
Đại học Kyoto, Nhật Bản kêu gọi các đề án nghiên cứu liên quan đến chủ đề môi trường từ các nhà nghiên cứu trẻ của các trường đối tác nước ngoài. Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến môi trường và những nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto với các trường đối tác.
Đại học Kyoto, Nhật Bản rất mong nhận được sự tham gia tích cực từ các ứng viên.
Mẫu đơn đăng ký được đính kèm tại đây.
./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *