Ngày hội cử nhân Công nghệ sinh học Đà Nẵng

 NTHA-“Em rất vui, bởi tập thể lớp 16CNSH đã hoàn thành buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp một cách xuất sắc! Chúng em đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau nghiên cứu – vượt qua nhiều thử thách, trong đó có Đại dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ”.

Sinh viên bảo vệ trước Hội đồng

Đó là chia sẻ của một sinh viên thuộc bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh-Môi trường, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng vừa bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp.

Ngoài đồ án, năm nay bộ môn Công nghệ sinh học có 25 đề tài nghiên cứu bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp. Các đề tài nghiên cứu về các vấn đề mang tính thực tiễn, hữu ích trong cuộc sống, như: ứng dụng vi sinh trong xử lý tuyến trùng, sâu bệnh hại cây trồng; Nuôi trồng và thu hoạt tính sinh học từ Đông trùng hạ thảo, cũng như từ các loại vi tảo, nấm quả thể khác nhau, được phân lập trên địa bàn Duyên Hải Nam Trung bộ; Nuôi cấy mô; Kĩ thuật định danh bằng sinh học phân tử, để định danh, phát hiện các loài sinh vật mới trên địa bàn…

Buổi bảo vệ có đông đảo các em sinh viên khóa dưới đến tham dự 

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm nay có rất nhiều điểm mới: Có chuông báo giờ, để mỗi sinh viên chỉ được báo cáo 25 phút; 25 đề tài được chia thành 2 phòng bảo vệ, nhưng không phải chỉ có 2 Hội đồng như mọi năm. Năm nay, mỗi em sinh viên  khi bảo vệ được thành lập một hội đồng riêng (gồm giáo viên hướng dẫn, phản biện và các thành viên trong hội đồng)… 25 sinh viên báo cáo là 25 Hội đồng được thành lập. Các thầy cô hoán vị vai trò trong các hội đồng-đảm bảo tính khách quan, công bằng, mang lại tính mới, thú vị cho các em sinh viên.

Các em sinh viên chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô giáo sau buổi bảo vệ

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp – Một mốc quan trong trong cuộc đời của các em sinh viên. Vui có, buồn có, nước mắt cũng có – đó thể hiện sự cố gắng, tích cực trong tư duy, trong nghiên cứu ở mỗi đề tài. Với nhiều hình thức thay đổi, ngày 21/07/2020 – đã ghi dấu ấn sâu đậm trong các em sinh viên 16 CNSH . 21/07/2020 là NGÀY HỘI CỦA CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC của Bộ môn chúng tôi!

 Đưa tin: ĐV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *