Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 – Khóa 43

Khoa Sinh – Môi trường thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm học 2021 – Khóa 43 cho 2 ngành:

  1. Sinh học thực nghiệm: 15 chỉ tiêu
  2. Quản lý tào nguyên và môi trường: 15 chỉ tiêu
  • Hạn nộp hồ sơ: 16/4/2021
  • Học viên theo học các chương trình trình độ Thạc sĩ tại khoa Sinh – Môi trường được ưu tiên đăng ký vào học bổng nghiên cứu của các chương trình Khoa học và công nghệ khoa sinh đang thực hiện và từ các đơn vị hợp tác (Thông tin học bổng: https://bio-env.ued.udn.vn/bio-env/hocbong/).
    http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/5185


Mọi thông tin về hồ sơ tuyển sinh xin vui lòng liên hệ hotline:  Cô Phạm Thị Mỹ
Điện thoại: 0978925747
Email: phammy@mail.ru
Xem thêm thông tin tuyển sinh tại đây: http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/5185?fbclid=IwAR30lu5mx8a5wydw62nTdULS2WTS4LrkQ_hqJBPhmApTitiX9rqjOJLvqCY
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *